BREDFORMAT TRYCK

Information om tryckfiler

Allmänna villkor:

  • CMYK (ISO Coated v2)
  • Inga tillägg för bleed (utfall) eller skärmärken behövs (om inget annat anges)
  • Upplösning helst 1:1 100–150 dpi. Ju större desto bättre!
    OBS! All layout över 5 000 mm bör helst vara i skala 1:10 med upplösning 600 dpi som minst.
  • PDF (PDF/X-1a)
    TIFF (LZW compression rekommenderas)
  • Djupsvart (rich black): C 50 M 40 Y 40 K 100
  • Overprint bör inte användas

Att skicka filer: